top of page

 

אודות

למעלה מעשור יהושע מופיע בפני קהלים בכל הגילאים במגוון אירועים בישראל. יהושע זורם עם כל קהל ומעלה חיוך על פני כולם! הופעת הזה"ב של יהושע מדגישה פן חדש של כישוריו המיוחדים. "הופעת הזה"ב שלי היא הזדמנות מדהימה עבורי לניצול מיומנויות ההופעה המיוחדות בהם חנן אותי הבורא, כדי ללמד ילדים מסרים היכולים להציל את חייהם" אומר יהושע. "הצגת הדברים בצורה מוחשית הינה אפקטיבית הרבה יותר מלימוד החומר מתוך ספרים. תוך כדי הקליטה וההבנה של המידע החשוב המועבר אליהם, נהנים הילדים עד למאוד". הופעה זו מתאימה לבתי ספר, קייטנות ולכל תכנית לילדים...אודות יהושע פאף

המלצות
bottom of page